Обласна цільова програма

Інноваційна практика функціонування та розвитку Кам’янського еколого-економічного ліцею

Сучасна система господарювання та інформаційний етап розвитку українського суспільства актуалізує спеціалізацію вже на рівні закладів загальної середньої освіти, а тому вдале поєднання напрямків спеціалізації забезпечує конкурентну перевагу на регіональному ринку праці випускників навчального закладу у майбутньому.

  • Перша особливість функціонування та розвитку Кам`янського еколого-економічного ліцею – учасника цільової обласної програми «Інноваційні школи Черкащини», візія якого полягає в інноваційності освітньої діяльності, забезпеченні розвитку особистості, здійсненні її права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку та досягнення власної і суспільної мети.
  • Другою особливістю функціонування та розвитку ліцею є використання результатів теоретичних наукових досліджень та перетворення у педагогічну практику теоретичні надбання особистісно орієнтованого підходу задля вирішення педагогічної задачі формування та розвитку обдарованості.
  • Третьою особливістю еколого-економічного ліцею є цілеспрямована діяльність щодо пристосування навчального закладу до соціальних та демографічних змін в регіоні. Вони знайшли своє відображення в стратегії розвитку ліцею, у реалізації моделі та програми розвитку.

Говорячи про педагогічні інновації у практиці ліцею, слід наголосити на тому, що саме інформаційні технології дають простір для творчості, польоту думки, вираження внутрішнього «я» кожної особистості. Із сучасної школи зникла буденність. Використовуючи комп`ютерні імітаційно-моделювальні програми, наприклад, програми з імітації експерименту, учитель і учень досліджують закономірності, які недоступні для спостереження в природних умовах. Відкритість освіти дає можливість учням створити власну траєкторію самоосвіти і сьогодення ліцею дозволяє стверджувати, що ми вже маємо той результат, який було спроектовано ще в 2003 році.